Marka Patent Tescil Başvurusu İçin Gerekli Olanlar

Marka Tescil Belgesi Başvurusu İçin Neler Gereklidir, Marka Patent Tescili için Gerekli Olanlar

Marka Patent Tescil Başvurusu İçin Gerekli Olanlar

  1. Marka tescil başvurusu yapılacak markanın ismi,
  2. Marka tescil başvurusunun yapılacağı faaliyet alanı, iş kolu (emtia, sınıflandırma),
  3. Marka tescil başvuru için varsa markaya ait logo çalışması,
  4. Marka tescil başvurusu şahıs/gerçek kişi adına yapılacaksa ilgili kişinin TC No, adres ve iletişim bilgileri,
  5. Marka tescil başvurusu tüzel kişi (şirketler, dernekler, vakıflar vb.) adına yapılacaksa şirket unvanı, vergi dairesi ve vergi no, adres ve iletişim bilgileri gerekmektedir.