Marka Patent Tescil İtiraz

Marka Tescil İtiraz, Marka Tescil Belgesi İtiraz, Marka Patent Tescil İtirazı

Marka Patent Tescil İtiraz

Marka tescil başvuruları, Resmi Markalar Bülteni’nde ilan tarihi itibariyle 2 ay boyunca itirazla açık tutulmaktadır.  Marka patent tescil sahiplerinin markalarına taklit derecesinde benzer olan marka tescil başvurularına, markalarla ilgili kanun ve bilimsel görüşler kapsamında itiraz dosyası hazırlanır.  Marka tescil başvurularına itiraz dilekçesi markatescilim.com uzmanları tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’nun ilgili birimine gönderilir. Marka tescil başvurularına yapılacak itirazların dilekçesi, dosyası alanında uzman marka vekilleri tarafından hazırlanır. Marka tescil başvurusuna yapılacak olan itirazın dilekçesi, Kurumun almış olduğu resmi itiraz harç bedeli ve vekillik bedeli ödenerek Kuruma gönderilir.  

Marka tescil başvurusu için yapılan itiraz, marka başvuru sahibine bildirilir ve varsa 1 ay içerisinde savunma göndermesi talep edilir. Marka tescil başvurusuna yapılan itirazı inceleyen Türk Patent ve Marka Kurumu gereken ilgili marklarla ilgili kanun kapsamında itirazı kabul veya reddeder.  İtiraz kararı, hem itiraz edene hem de marka başvuru sahibine bildirilir. Karar bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde, hem marka başvuru sahibi hem de itiraz eden kişi veya firma, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna itirazda bulunma hakkına sahiptir. Marka tescil başvurusuna yapılan itirazı inceleyen Kurulun kararı nihai kesin karardır.

Marka tescil başvuru sahibi veya marka tescil başvurusuna itiraz eden, Kurul kararını bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesine dava açarak Kurul kararının iptal edilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 Marka patent tescili, tescil işleminden sonra da benzer başvuru yapılıp yapılmadığı ile ilgili takip edilmesi gerekmektedir. Çünkü, tescilli markaya benzer ve taklit eden başvurular olmaktadır. Marka patent tescil sahibinin marka hakkına tecavüz edilebilir. Marka patent tescil sahipleri, yasal hakları için sürekli olarak markalarına taklit bir başvuru yapılıp yapılmadığı kontrol ettirmelidir. markatescilim.com  “marka izleme hizmeti” ile bu konuda marka patent tescil sahiplerine hizmet vermektedir. Marka patent tescil sahipleri, markalarını bir başkası taklit etmesi durumunda yetkili mahkemeye dava açma hakkına sahiptir.  Marka patent tescil sahiplerinin marka hakkına tecavüz edildiği mahkeme tarafında tespit edilmesi halinde, marka hakkına tecavüzün durdurulması ve maddi ve manevi zararın tedarik edilmesi adına marka patent tescil sahibinin yasal hakları vardır. Marka patent tescil sahipleri, yetkili mahkeme kararıyla, taklit markaların kullanıldığı ürünlere ve bu ürünleri üreten araçlara el koydurmak hakkına sahiptir. Marka patent tescil sahipleri, markalarını taklit eden ürünlerle ilgili kendilerine mülkiyet hakkı sağlanmasını mahkemeden talep etme hakkına sahiptir. Marka patent sahipleri, marka hakkına tecavüzü engellemek için el konulan taklit ürünlerde isim ya da logoların silinmesi istenebilir ya da taklit ürünlerin imha edilmesi talep edilebilir. Ayrıca mahkeme kararının kamuoyuna ilan edilmesi talep edilebilir. Markaya tecavüz eden taraf, açılan davaların masraflarını da ödemekle sorumludur.