Kurum Kararına İtiraz

Kurum Kararına İtiraz

Başvurusu yapılan markanın Kurum tarafından reddedilmesi veya 3.kişilerin yapmış olduğu itiraz neticesinde reddedilmesi halinde, marka başvuru sahibi adına red kararına itiraz edilebilir.

Detaylı Bilgi:  Tescil için başvurusu yapılan bir marka, Kurum tarafından re’sen reddedilebilir veya öncek hak sahiplerinin itiraz sonucu reddedilebilir.

 • Marka başvurularının reddedilmesi durumunda, başvuru sahipleri karara itiraz hakkına sahiptir.
 • Markatescilim.com, alanında uzman kadrosu ile markalarla ilgili kanun ve bilimsel görüşler kapsamında, karara itiraz dosyalarını sizin adınıza hazırlar ve Kurum’a sunar.
 • Markatescilim.com ile online, güvenli ödeme ve en uygun fiyatlarla markalarınız için verilen red kararına itiraz edilebilirsiniz.

Kurum Kararına itiraz edin !

 • Kurum Harcı
 • 425,00 ₺
 • Hizmet Bedeli
 • 600,00 ₺
 • KDV
 • 184,50 ₺
 • Toplam
 • 1.209,50 ₺