Marka Patenti Alma

Markanın Patentini Alma, Markaya Patent Alma

Marka Patenti Alma

Marka patenti alma konusunun aslında marka tescil işleminin halk dilindeki adıdır. Çünkü, marka tescili başka bir şey patent tescili başka bir şeydir. Marka tescili ürün veya hizmetlerde kullanılan isim için alınan tescil sistemidir. Bu durum toplumda genellikle marka patenti alma şeklinde tanımlanır. Patent ise, bir buluş gerektiren sanayide üretilebilir olan ürünler için alınan tescil türüdür. Markatescilim.com marka patenti tescili işlemlerinde yetkilendirilmiş kuruluş olarak ilgili mercilere işlem yapma yetkisine sahiptir.

Marka patent tescil işlemleri için;

  1. Marka patent başvuru sahibi şahıs/gerçek kişi ise TC NO, adres ve iletişim bilgileri, müracaat sahibinin açık adresi ve kimlikte yer alan kişisel bilgileri,
  2. Marka patent başvuru sahibi tüzel kişi (şirket,vakıf,dernek) kişi ise Şirket Ünvanı, Vergi Dairesi ve No, adres ve iletişim bilgileri,
  3. Marka patent tescil başvuru işlemi için varsa markaya ait logo örneği gereklidir.