Marka Patent Tescil İşlemleri Yasal Süreci

marka patent tescil süreci, marka patent tescili, marka tescil belgesi işlemleri

Marka Patent Tescil İşlemleri Yasal Süreci

  1. Markanın tescil başvurusunda önce, aynı markanın bir başkası tarafından alınıp alınmadığı ile benzerlik araştırması yapılmalıdır.
  1. Marka tescil işlemi için, benzerlik araştırması yapılan markanın aynısı tescilli değilse başvuru için uygunsa marka tescil başvurusu yapılır.
  1. Marka tescil başvurusu yapıldıktan sonra yetkili Kurum uzmanı tarafından başvuru evrakları kontrolü yapılır.
  1. Marka tescil evrakları kontrolünün ardından Resmi Markalar Bülteni’nde ilan edilerek, ilan tarihi itibariyle 2 ay boyunca itirazlara açık tutulur.
  1. Marka tescil başvurusuna 2 aylık yasal süreç içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda tescil kararı verilir ve tescil karar yazısı marka vekiline veya marka sahibine bildirilir.
  1. Marka tescil başvurusunun tescil kararından sonra, marka tescil belge düzenleme ücreti ödenir.
  1. Marka tescil başvurusunun belge ücreti ödendikten sonra marka tescil belgesi düzenlenir ve marka vekili veya sahibine iletilir.