Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler Nelerdir?

marka olarak tescil edilemeyecek işaretler nelerdir, hangi işaretler marka olamaz

Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler Nelerdir?

Aynı ürün ya da hizmetler için daha önce tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılmış markalar, 
Ürün ya da hizmetlerin cins, çeşit, nitelik, kalite gibi vasfını gösteren ibareler, ürün ya da hizmetlerin coğrafi kaynağını ve zamanını içeren markalar, 
Ticaret alanında genel olarak herkes tarafından kullanılan, belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna bağlı olanları ifade eden adlandırmalar, 
Ürünün şeklini içeren işaretler, 
Ürün ya da hizmetin kaynağı, niteliği üretim yeri ya da coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olan markalar, 
Yetkili mercilerden kullanılmak için izin alınmamış markalar, 
Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve yetkili mercilerce izin verilmemiş armalar, amblemler ve nişanları içeren markalar. 
Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar, 
Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar